Woningtoewijzing

Alle woningen worden verhuurd door eigenaar de Woningstichting. De huurcontracten zijn individueel (óók van de woongroepwoningen), dus huursubsidie is mogelijk. Om voor toewijzing van een CW-woning in aanmerking te komen moet je voldoen aan de toewijzingsnormen van de Woningstichting èn die van CW ’t Binnenveld.

Inschrijven bij de Woningstichting:

Je moet ingeschreven staan bij de Woningstichting en dus kunnen voldoen aan hun eisen van economische/maatschappelijke binding. Voor meer informatie, zie de site van de Woningstichting; de toewjzingsnormen zijn ook verkrijgbaar bij het kantoor van de Woningstichting. Omdat je voor inschrijving bij de Woningstichting jaarlijks moet betalen, willen we je erop wijzen dat je ook kan wachten met inschrijven bij de Woningstichting tot het moment dat je door de toewijzingscommissie van Centraal Wonen aan hen wordt voorgedragen.

Inschrijving bij CW ’t Binnenveld:

Geïnteresseerden wordt sterk aangeraden een informatieavond te bezoeken in het project. Je krijgt uitgebreide informatie over het project, het gebouw, de bewoners, financiële verplichtingen o.a. huren. Het is mogelijk om de tuin, de projectruimte en een clusterruimte te bekijken en kennis te maken met enkele bewoners. Kortom, je krijgt een volledig beeld van het wonen in het CW-project. Na afloop van deze informatiebijeenkomst kun je je inschrijven op de wachtlijst.

Beleid bij toewijzing:

Wanneer er een woning vrijkomt gaat de toewijzingscommissie van het project op zoek naar (een) nieuwe bewoner(s). Afhankelijk van de woninggrootte wordt gezocht naar een passend huishouden (zie verder: X+1-regel). Allereerst worden personen van de interne wachtlijst benaderd: bewoners die binnen het project willen verhuizen naar bijvoorbeeld een grotere woning, een clusterwoning of een woning op de begane grond. Vervolgens wordt de externe wachtlijst geraadpleegd.

De toewijzing verschilt per woonvorm:

  • Zelfstandige woning: voordracht gebeurt op volgorde van inschrijfdatum.
  • Cluster- en woongroep: de toewijzingscommissie zoekt in overleg met de bewoners van het cluster of de woongroep naar een nieuwe bewoner. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats; degenen die bovenaan de wachtlijst staan worden hiervoor in principe het eerst uitgenodigd. Voor de woongroep- of clusterwoning is zo’n kennismaking belangrijk om te weten of het met de nieuwe bewoner(s) klikt.

Tenslotte zal de toewijzingscommissie de kandidaat voordragen bij De Woningstichting die de woning zal toewijzen wanneer men voldoet aan de eisen die De Woningstichting stelt.

X+1-regel:

Wij gaan bij toewijzing uit van de X+1-regel: het aantal personen binnen het huishouden bepaalt de grootte van de woning. In principe geldt dat het aantal kamers gelijk is aan het aantal personen + 1. Dus: een gezin met 3 personen heeft recht op een 4-kamerwoning (een woonkamer en drie slaapkamers). Een éénpersoonshuishouden heeft recht op een 2-kamerwoning (woonkamer en één slaapkamer). We hebben voor deze regel gekozen omdat er relatief weinig grote woningen in ons project zijn; bovendien heeft iedereen naast zijn eigen woning de beschikking over veel extra gemeenschappelijke ruimte.