Inschrijven

Alle woningen worden verhuurd door eigenaar de Woningstichting. De huurcontracten zijn individueel, dus huursubsidie is mogelijk. Als je bij ons gaat huren, word je lid van de Bewonersvereniging Centraal Wonen Wageningen. Het lidmaatschap houdt in dat je jaarlijks een inkomensafhankelijke bijdrage aan de vereniging doet, waarvan investeringen voor het project gedaan worden (bijvoorbeeld aanschaf van gereedschap, tuinmateriaal, feestattributen). Daarnaast maak je als lid eens in de zes weken de centrale ruimte mee schoon. Om voor toewijzing van een CW-woning in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de toewijzingsnormen van de Woningstichting én aan die van de Centraal Wonen-projecten.

Inschrijven bij de Woningstichting

Als je aanspraak wilt maken op een woning, moet je ingeschreven staan bij de Woningstichting en dus kunnen voldoen aan hun eisen van economische/maatschappelijk binding. Voor meer informatie , zie de site van de Woningstichting; de toewijzingsnormen zijn ook verkrijgbaar bij het kantoor van de Woningstichting.

Inschrijven bij CW Het Punt

Als je in CW Het Punt wilt wonen, kan je je inschrijven bij de toewijzingscommissie. Wanneer er een woning vrijkomt waar je voor in aanmerking komt en je bovenaan de inschrijflijst voor dit type woning staat, draagt deze commissie je als kandiddaat voor bij De Woningstichting.

Om je in te schrijven dien je een inschrijfformulier van CW Het Punt in te vullen. Deze formulieren zijn verkrijgbaar in de centrale ruimte het Punt, Leeuweriksweide 144, op het prikbord rechts naast de deur. Er hangt een briefje bij, dat aangeeft waar ze ingeleverd kunnen worden. Zodra het formulier is aangekomen, word je op de (externe) wachtlijst gezet.

Voor mensen die ver weg wonen en nooit in Wageningen komen, wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen via de mail inschrijven:

wachtlijsthetpunt@cw-wageningen.nl

Als je via de mail inschrijft kan het een paar dagen duren totdat je een reactie krijgt.

Beleid bij toewijzing

Er zijn verschillende wachtlijsten:

  • Intern, op deze lijst staan huidige bewoners die willen verhuizen
  • Ex-intern, op deze lijst staan bewoners die in CW gewoond hebben en weer terug willen komen
  • Extern, op deze lijst staan geïnteresseerden van buiten

Bij het toewijzen van de woningen wordt eerst naar de interne lijst gekeken, dan naar de ex-interne lijst en vervolgens naar de externe lijst.

Alle drie de wachtlijsten zijn ingedeeld naar woninggrootte: er zijn aparte wachtlijsten voor 2,3,4 en 5-kamerwoningen. Als je je inschrijft, word je automatisch op de wachtlijst met “x+1” kamers gezet; op het inschrijfformulier kun je aangeven als je ook in aanmerking wilt komen voor de woningen met x aantal kamers.

De lengte van de wachtlijsten zegt niet zoveel. Het heeft weinig zin hiernaar te informeren, want het zegt niets over wat er aan woningen vrij gaat komen, noch of de mensen voor je op de lijst op dat moment interesse in de aangeboden woning hebben.

X+1 Regel

De toewijzingsnormen van CW Het Punt zijn anders dan die van De Woningstichting. Wij wijzen namelijk 2-kamer, 3-kamer, 4-kamer en 5- kamerwoningen toe aan respectievelijk 1, 2, 3 en 4 of meer persoons-huishoudens. Wij noemen dit de “x+1-regel”, waarbij de x voor het aantal personen staat, en “x+1” voor het aantal kamers waar je maximaal voor in aanmerking komt

Omdat je voor inschrijving bij de Woningstichting jaarlijks moet betalen, willen we je er even op wijzen dat je ook kan wachten met inschrijven bij de Woningstichting tot het moment dat je door de toewijzingscommissie van Centraal wonen aan hen bent voorgedragen.

Vragen

Heeft u vragen over inschrijving/wachtlijsten, stuur dan een mail aan de toewijzingscommissie: toeciepunt@cw-wageningen.nl