Centraal Wonen Het Punt

Centraal Wonen het Punt is een woonproject van huurwoningen van De Woningstichting Wageningen. Het project ligt in de wijk Ooststeeg-Zuid aan de Leeuweriksweide en de Graspieperweide. Het is in 1985 ontstaan op initiatief van bewoners die vanuit milieu- en sociale motieven ruimten en voorzieningen met elkaar wilden delen.

Woonproject ’t Punt bestaat uit 46 huishoudens in verschillende typen woningen. Daarnaast zijn er voorzieningen waar alle bewoners gebruik van kunnen maken zoals de grote binnentuin, het projecthuis, de werkplaats, de logeerkamers met badkamer en de bergingen en fietsenstallingen.

Centraal Wonen betekent samen je directe woonomgeving vormgeven en beheren. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en voor het ontmoeten van je buren, ook door gezamenlijke activiteiten.

De bewoners vormen samen de vereniging Centraal Wonen ’t Punt. Zij overleggen over het leven in het project en wat daarvoor geregeld moet worden. De spullen voor gezamenlijk gebruik worden aangeschaft uit de contributie die de bewoners aan de vereniging betalen (inventaris projecthuis en -keuken, (tuin-) gereedschap, speeltoestellen en speelzaal e.d.). De contributie is laag en bovendien inkomensafhankelijk.maquette van CW het Punt