Commissies

De verschillende commissies binnen het project zijn er enerzijds om leuke activiteiten te organiseren, anderzijds om dit project te onderhouden en leefbaar te houden. De volgende commissies of werkgroepen zijn actief in het project:

  • Het bestuur: Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen, beheer van de financiën en het archief, onderhouden van contacten met de commissies en onderhouden van de externe contacten. Vier keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.
  • De tuingroep: draagt zorg voor het onderhoud en de inrichting van de tuin.
  • De projectruimtegroep: draagt zorg voor de inrichting van de projectruimte.
  • De kindergroep: draagt zorg voor de aanschaf en het onderhoud van binnen- en buitenspeelgoed en let op de kindveiligheid in het project en de tuin.
  • De informatiegroep/toewijzingscommissie: is verantwoordelijk voor informatievoorziening aan belangstellenden; draagt zorg voor de toewijzing van woningen.
  • De filmgroep: organiseert filmavonden met aansluitend een hapje en drankje.
  • De trefpuntgroep: organiseert en coördineert activiteiten om de samenhang binnen het project te versterken.